search

POTATO 500G

₫40,000

Produced in the suburb of Hanoi

Quantity

Sản xuất tại ngoài ô Hà Nội