search

Hộp rau BOX SYUN

520.000 ₫

Hộp bao gồm 8~9 loại rau, củ, quả nhiều chủng loại do các chuyên gia về rau của Syun lựa chọn để đảm bảo sự cân bằng dinh dưỡng. Sản phẩm dành cho gia đình từ 3~5 người trong 1 tuần.

Đối với những quý khách ở Hải Phòng xin vui lòng trả thêm 20,000VND

Số lượng

Liên quan đến vấn đề giao hàng

Đối với những quý khách ở khu vực Hà Nội, Hàng tuần sẽ giao hộp rau vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần( Không giao hàng vào ngày nghỉ và ngày lễ )

Thời gian giao hàng:

①12:00~14:00

②14:00~16:00

③16:00~18:00

④18:00~20:00(Chỉ thứ 2 và thứ 6)

⑤Theo yêu cầu của quý khách

Nếu có thắc mắc, xin hãy liên hệ trực tiếp đến syun

Tel: 0243 - 247 - 4383
hotline: 0904560141
Email: info@syun-vn.com

しゅん