search

Hộp rau hàng xóm SYUN

624.000 ₫

Đây là sản phẩm hộp rau trong đó có 2 set Rau hộp Syun (Mini). Sản phẩm này phù hợp với những quý khách có nhu cầu mua chung cùng với hàng xóm, bạn bè v.v.. Nhờ việc để 2 set Rau hộp Syun (Mini) trong cùng 1 hộp rau, quý khách có thể tiết kiệm đến 78,000VNĐ

Số lượng

Đây là sản phẩm hộp rau trong đó có 2 set Rau hộp Syun (Mini). Sản phẩm này phù hợp với những quý khách có nhu cầu mua chung cùng với hàng xóm, bạn bè v.v.. Nhờ việc để 2 set Rau hộp Syun (Mini) trong cùng 1 hộp rau, quý khách có thể tiết kiệm đến 78,000VNĐ.

Đối với những quý khách ở Hải Phòng, xin vui lòng trả thêm 20,000VND

(Lưu ý: Mặc dù sản phẩm này dành cho quý khách muốn mua chung với hàng xóm, bạn bè,  chúng tôi chỉ giao hàng đến 1 địa chỉ quý khách đã đăng )